Last updated: Jul 20, 2018

getSlider

The getSlider tag returns a Slider element with all your Slider info.

{% set slider = craft.enupalslider.getSlider('home') %}

{{ slider.wrapperClass }}
{{ slider.thumbClass }}
{{ slider.assetTransform }}
{{ slider.thumbTransform }}

getSlides() #

You can fetch your Slides using the getSlides()   available in the Slider element. 

{% set slider = craft.enupalslider.getSlider('home') %}
{% set slides = slider.getSlides() %}

{% set url = slides[0].getUrl() %}
<img src="{{url}}" alt="{{slides[0].title}}">

{{ slides[0].enupalSliderHtml|raw }}
{{ slides[0].enupalSliderLink }}
{{ slides[0].enupalSliderOpenLink }}